Επικοινωνία
Ε
an image

Μ. Αλεξάνδρου 145 Τ.Κ. 13561

Αγ. Ανάργυροι Αθήνα

Τηλ: 210-2610098

Fax: 210-2610153

 

 

 

Αεραγωγοί κλιματισμού - εξαερισμού ορθογωνικής διατομής από γαλβανιζέ λαμαρίνα (με συρτάρι ή προφίλ 2cm ή 3cm).

Αεραγωγοί κλιματισμού - εξαερισμού ορθογωνικής διατομής από ΙΝΟΧ λαμαρίνα συρτάρι.

Μόνωση αεραγωγών με φελλοπολτό.

Μονώσεις Ricellen 0.5cm.

Μονώσεις Ricellen 1cm.

Μονώσεις Rpeflex 1.3cm.

Εύκαμπτος σύνδεσμος (πανί).

Κιβώτια στομίων.

Πολύφυλλα Dampers

Split Dampers

Μονόφυλλα Dampers